ORȘOVA - ORAȘ VERDE, ORAȘ TURISTIC

Candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Orșova, Doinița mariana Chircu, și-a prezentat programul pentru renașterea Orșovei. (la finalul articolului, la rubrica „Descarcă atașamente” se găsește, în format pdf., ziarul „Împreună pentru Orșova”)

 Stimați orșoveni,

Din discuțiile cu dumneavoastră, din analiza situațiilor statistice, din realitățile întâlnite la tot pasul, se poate constata că Orșova are nevoie acum de o conducere onestă, responsabilă, determinată și bine pregatită, de un primar și consilieri locali care să schimbe radical și pentru totdeauna situația actuală. Eu, Chircu Doinița Mariana, sunt omul care, ca primar al Orșovei, VOI FACE:


I. Soluții pentru rezolvarea problemelor generale ale comunității și dezvoltarea Orșovei

1. Rezilierea contractelor (apă-canal, salubrizare, întreţinerea spaţiilor verzi, deratizare, dezinsecţie), prin proceduri legale, ca expresie a voinţei populaţie;

2. Crearea unui Serviciu Public al adminstrației locale care să presteze servicii de calitate şi la preţuri corecte pentru populaţie (salubrizare, spații verzi, administrare cimitir, ecarisaj - câini vagabonzi, deszăpeziri, ateliere tâmplărie, zidărie), etc.;

3. Adoptarea Codului de Conduită şi Transparenţă a administraţiei publice locale prin care: - primarul, consilierii locali și aparatul primăriei trebuie să respecte criterii ferme de integritate; - programul de audienţe şi relaţii cu publicul se va afişa şi se va respecta; - trimestrial se vor ţine şedinţe publice de raportare către populaţie a activităţii primarului, consilierilor locali, direcţiilor din aparatul primăriei; - toate contractele şi achiziţiile publice, precum şi rapoartele Curţii de Conturi, vor fi publicate pe site-ul primăriei; - toate proiectele majore de dezvoltare a Orșovei vor fi adoptate numai după consultări cu cetăţenii;

4. Realizarea Planului Urbanistic General, a Regulamentului local de urbanism şi, apoi, Strategia de Dezvoltare a muncipiului Orșova pe termen mediu şi lung care să fixeze direcţiile de dezvoltare durabilă a oraşului;

5. Reorganizarea aparatului primăriei şi înfiinţarea Direcţiei de Integrare Europeană (pentru accesarea fondurilor europene);

6. Crearea locurilor de muncă reprezintă o nevoie majoră, o prioritate permanentă şi se va realiza prin: a) crearea Centrului Regional de gestionare a deşeurilor plutitoare şi monitorizarea calităţii apei Dunării, proiect cu finanţare europeană care creează 30 de locuri de muncă (deja depus de mine în colaborare cu un institut de cercetare din Belgrad -finanţare 5 milioane euro); b) crearea întreprinderilor sociale pe POCU (Programul Operaţional pentru Capitalul Uman 2014-2020, Axa 4-Incluziunea socială şi combaterea sărăciei-se vor crea 100 locuri de muncă. (Am creat împreună cu profesorul Vasile Deac 7 întreprinderi sociale în judeţ în anul 2015, proiect care a primit o finanţare europeană de 2 milioane euro); c) Promovarea transferului tehnologic, Axa prioritară 1, finanţare europeană 2014-2020 prin care se crează Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM-uri) care să realizeze activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei de muncă în zonele cu probleme accentuate de şomaj-50 locuri de muncă; d) Crearea facilităților fiscale pentru atragerea investitorilor-dacă noile investiţii au o valoare mai mare de 300.000 euro şi înfiinţează cel puţin 50 de locuri de muncă se va acorda o reducere de până la 40% a impozitului pe clădiri şi scutirea de la plata impozitului pe terenul aferent; e) Atragerea investitorilor mici şi mijlocii, deja interesaţi să investească la Orșova în domenii diferite: componente auto, confecţii, încălţăminte sportivă, conserve şi preparate din pește etc.;

7. Reablitarea şi dezvoltarea infrastructurii

a) Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canal - se va depune un proiect cu finanţare europeană pe Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3.2;

b) Reabilitarea şi modernizarea străzilor, trotuarelor, rigolelor şi zidurilor de susţinere - se va depune proiect cu finanţare europeană pe Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.2;

8. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice (unităţi de invățământ, sănătate etc.) şi a locuinţelor - se vor depune mai multe proiecte cu finanţare europeană pe Axa Prioritară POR 3.1. pentru: - anveloparea blocurilor - concomitent cu schimbarea tâmplăriei, construirea şarpantelor, reabilitarea subsolurilor, înlocuirea lifturilor, a instalaţiilor sanitare, inclusiv măsuri de consolidare a construcţiilor, panouri pentru apă caldă, pentru fiecare proiect depus se poate obţine o finanţare de până la 25 milioane euro pe Axa 3.1;

9. Căldură - Realizarea Planului de acţiune energetică durabilă-o strategie locală creată de consultanţi de specialitate care vor prezenta populaţiei mai multe variante cu soluţii posibil-realizabile, studii ale costurilor, exemple de bună practică şi implementarea unui proiect-pilot, care poate fi, apoi, extins pentru întregul oraș; - pe Axa 3.1. există finanţare europeană pentru achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente de gestionare a energiei electrice; - Există şi posibilitatea aducţiunii gazelor naturale de la Herculane, dacă se vor finaliza lucrările de aducţiune de la Caransebeş la Herculane. Prin consultări cu populaţia se va alege varianta agreată de majoritate;

10. Realizarea „Iniţiativei Civice Orșovene” susţinută cu semnături ale populaţiei prin care Parlamentul şi Guvernul României să acorde cetățenilor Orșovei o subvenţie pentru consumul de energie electrică, pentru lunile de iarnă, ca o recunoaştere a faptului că Orșova a plătit cu jertfă absolută crearea Sistemului Hidroenergetic Porţile-de-Fier-I.

11. Investiţii în iluminatul public - se va depune un proiect cu finanţare europeană POR Axa Prioritară 3.1;

- înlocuirea sistemului de iluminat public actual cu sistemul pe LED-uri, mult mai eficient şi economic;

- extinderea iluminatului public în zonele deficitare ale oraşului;

12. Terminarea proiectului de reabilitare a Centrului Civic (zona primărie) şi identificarea surselor financiare pentru partea a doua a acestui proiect (Zona Biserica Catolică-Piaţă 1800);

13. Realizarea centurii ocolitoare pentru traficul greu (Valea Cernei-Crivița-Eșelnița) - fonduri guvernamentale de la CNADNR;

14. Iniţierea demersurilor pentru trecerea DN 57 (Orșova-Eșelnița) din intravilan la CNDP şi obţinerea fondurior financiare pentru consolidarea şi reabilitarea sa;

15. Iniţierea demersurilor către Apele Române Banat pentru regularizarea canalului Țurlui.

16. Concesionarea către locuitori, prin licitaţie publică, a locurilor de parcare pe perioadă determinată. 17. Introducerea canalului de gardă în domeniul public și reablitarea sa - fonduri POS MEDIU.

II. Orșova-oraş turistic

Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea turismului:

1. Parcul Dragalina - POR Axa Prioritară 5.2. - se va depune un proiect cu finanţare europeană (5 milioane euro) pentru reabilitarea şi extinderea parcului către BILLA creându-se o zonă de agrement. Finanţarea se acordă pentru: amenajarea spaţiilor verzi cu gazon, plantare flori şi arbori, alei pietonale, trotuare, piste biciclete, teren role, terenuri sportive (tenis, volei, handbal, minifotbal), piscină, locuri de joacă pentru copii, foişoare, mobilier urban, instalare WI-FI, sisteme de irigaţii şi sisteme de iluminat, scenă spectacole în aer liber.

2. Parcul Nord I.C. Brătianu - depunere proiect pentru obţinere finanțare europeană pe POR, Axa Prioritară 4.2., pentru reamenajare și dotare;

3. Spaţiile verzi de mici dimensiuni (dintre blocuri) - se va depune proiect pe POR-Axa prioritară 4.3 pentru obţinerea finanţării europene (presupune gazon, flori, arbori, locuri de joacă, mini terenuri sportive, alei pietonale, mobilier stradal, instalaţii de irigaţii şi iluminat public):

4. Reamenajarea şi extinderea falezei Dunării - Se va lansa un concurs naţional de proiecte care vor fi supuse dezbaterii publice - va fi ales proiectul agreat de populaţie care trebuie să aibă în vedere valorificarea maximală a lacului și a falezei:

5. Amenajarea unui miniport turistic pentru ambarcaţiunile de agrement (Yachting Club) cu finanţare posibilă, fie pe fonduri europene transfrontaliere România-Serbia, fie prin surse de finanţare alocate Strategiei Dunării;

6. Amenajarea şi modernizarea infrastructurii de pescuit - se va depune un proiect pentru obţinerea finanţării europene pe P.O.P. 1.23 - „Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitaţii, adăposturi prin care se va amenaja şi dota zona de pescuit și pentru consum turistic şi sportiv” - finanţare - fonduri europene alocate pe „Strategia Dunării”;

7. Proiect pentru amenajarea insulei-„Micul Ada-Kaleh - Paradisul Recuperat” - un proiect tematic care să reînvie spiritul insulei de sub ape - finanţare - fonduri europene alocate pe „Strategia Dunării”:

8. Consolidarea, reabilitarea şi securizarea drumului spre Mănăstirea Sf. Ana, inclusiv iluminat public - proiect de accesat pe fonduri europene transfrontaliere România-Serbia;

9. Hotel Dierna – propun realizarea unui parteneriat public - privat cu proprietarul pentru reabilitarea şi reintroducerea lui în circuitul turistic;

10. Pin PUG – readucerea zonei Lac Rudina în intravilanul municipiului (în suprafaţă de 7,8 ha) pentru realizarea unui Complex turistic (prin parteneriat public privat) cu spaţii de cazare, parc tematic, parc de distracţii, club tineret, cazinou, centru de afaceri, săli de conferinţă;

11. Zona Coramnic- amenajare Aqua Park, proiect realizabil prin accesarea de fonduri europene tranfrontaliere pe programul România-Serbia;

12. Reabilitarea stadionului din fonduri de la bugetul local şi fonduri transfrontaliere. Organizarea de competiţii şi concursuri sportive, Cupa Dierna.

III. EDUCAŢIE

1.Reabilitarea, modernizarea şi echiparea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee) - se asigură fondurile necesare prin finanţare europeană pe P.O.R. 10.1 şi fonduri de la bugetul local;

2. Preluarea internatului de la Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport (din incinta Liceului Traian Lalescu) – reabilitare cu fonduri pe axa P.O.R. 10.1 şi amenjarea unei tabere tematice de creaţie pentru elevi şi studenţi;

3. Depunerea unui proiect cu finanţare europeană pe P.O.R. Axa 5.1. pentru realizarea unui Campus Şcolar la Colegiul de Marină pentru învăţământul profesional şi tehnic;

4. Rezolvarea problemei încălzirii sălii de sport - Școala Sud;

5. Extinderea programului after-school pentru toţi elevii care au nevoie de sprijin şi, mai ales, pentru copiii care au părinţii plecaţi la muncă, în afara ţării - fonduri de la bugetul local;

6. Asigurarea transportului şcolar cu microbuze pentru toţi elevii – fonduri de la bugetul local;

7. Premierea anuală a elevilor şi profesorilor care obţin premii şi menţiuni la Concursurile şi olimpiadele şcolare - faze interjudeţene, naţionale şi internaţionale cu Diploma - „Olimpicul orșovean” şi premii corespunzătoare – bugetul local;

IV. SĂNĂTATE

1. Depunerea unui proiect cu finanţare euuropeană pe P.O.R. 8.1 – pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente a unităţii de primiri-urgenţe;

2. Finalizarea lucrărilor de amenajare a locuinţelor de serviciu pentru personalul medical de specialitate;

3. Dotarea cu echipamente medicale a secţiilor spitalului conform cu nevoile identificate; 4. Premierea anuală a personalului medical care s-a evidenţiat prin contribuţii deosebite pentru menţinerea stării de sănătate a populaţiei.

V. CULTURĂ

1. Înfiinţarea Filialei Muzeului Regiunii Porţilor de Fier cu trei secţii - istorie - arheologie, ştiiinţele naturii, etnografie şi folclor – dotarea din patrimoniul muzeului şi donaţii ale populaţiei, iar cele şase locuri de muncă create (muzeograf, gestionar-custode şi patru paznici) vor fi finanţate de la Consiliul Judeţean prin muzeu;

2. Alocarea spaţiului necesar pentru înfiinţarea Bibliotecii municipale solicitată de Sindicatul Persoanelor Vârstnice, susţinerea financiară necesară funcţionării bibliotecii – bugetul local;

3. Înfiinţarea unei Filiale a Centrului Cultural Mehedinţi cu secţii de muzică instrumentală, vocală, dansuri populare, dans modern şi dans clasic;

4. Înfiinţarea ansamblului folcloric Dierna;

5. Preluarea cinematografului, reabilitarea şi amenajarea unei săli moderne de spectacole;

6. Susţinerea evenimentelor sub formă de „Serate muzicale”, în sezonul cald, în parcul Dragalina, în fiecare sâmbătă;

7. Organizarea evenimentelor culturale regionale, naţionale sau internaţionale (care să atragă participanţi şi turişti de pretutindeni):

- „Festivalul minorităţilor”- organizat de Primăria Orșova;

- „Festivalul ţărilor dunărene” - organizat de Centrul Cultural Mehedinţi în parteneriat cu Primăria Orșova;

- „Festivalul tradiţii culinare”- organizat de Primăria Orșova în parteneriat cu Administraţia Piemonte, Italia;

VI. SPORT

1. Susţinerea Clubului Sportiv Kaiac-Kanoe și canotaj pentru pregătirea şi promovarea excelenţei sportive, susținerea regatelor sportive-buget local; 2.Finalizarea hangarului plutitor – fonduri de la Ministerul Educaţiei; 3.Reabilitarea şi modernizarea stadionului pentru organizarea de concursuri şi competiţi sportive - fonduri transfrontaliere și buget local; 4.Organizarea evenimentelor sportive care atrag participanţi şi turişti din afara Orșovei; - Concurs de ciclism- turul Orșovei;

- Concurs role; - Cros pentru diferite categorii de vârstă „Cupa Dierna”; - Handbal; - Turneu minifotbal; - Turneu fotbal;

VII. PRESTAŢII SOCIALE

1. Locuinţe pentru tineri - construirea unui bloc ANL pe terenul vis-a-vis de Penny- fonduri guvernamentale;

2. Achiziţionarea blocului aflat în avansată stare de degradare pe baza evaluării făcute de un expert angajat de primărie, reabilitarea lui şi crearea de locuinţe sociale - fonduri guvernamentale;

3. Reabilitarea blocurilor PF7, PF 9 - axa locuințelor sociale;

4. Îmbunătăţirea serviciilor sociale prestate de către Asistenţa Socială prin accesarea fondurilor europene;

VIII. EVENIMENTE

1.”Gala premiilor de excelenţă” pentru premierea elitelor din toate domeniile de activitate- finanţare de la bugetul local; 2. „Nunta de aur”- sărbătorirea şi premierea cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsnicie; 3. Zilele Orșovei - Ziua Marinei(cu respectarea tradițiilor locale);

Programul meu şi al consilierilor PNL

pentru rezolvarea problemelor în cartierele municipiului:

I. Zona Nord-Tufări

- reabilitarea străzilor, trotuarelor, rigolelor şi a scărilor;

- sprijnirea cetăţenilor pentru racordarea la reţeaua publică de canalizare (pentru gospodăriile aflate în acastă situaţie spe Strada Vlahuţă);

- sprijinirea locuitorilor pentru construirea podeţelor şi a refugiilor;

- deschiderea Străzii Viilor, între nr. 18-20 pentru fluidizarea traficului;

- reamenajarea locurilor de joacă; - reamenajarea şi redimensionarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor; - reabilitarea reţelei de iluminat public; - securizarea străzii Vlahuță prin amenajarea unui zid de sprijin;

II. Zona Evantai – Ghebaură

Reabilitarea străzilor, trotuarelor;

- iniţierea demersurilor pentru montarea limitatoarelor de viteză și sens unic (Str. Crizantemelor);

- extinderea parcărilor, inclusiv locuri pentru persoane cu handidcap (Crizantemelor);

- reamenajarea spaţiilor verzi;

- dotare cu mobilier stradal;

- reamenajarea locurilor de joacă;

- reamenajarea şi redimensionarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor;

- reţea de iluminat public modernizată;

- finalizarea lucrărilor de reabilitare a terenului de sport şi dotarea sa cu instalaţie nocturnă (Şcoala Pamfil Şeicaru);

III. Zona Sud

- reabilitarea străzilor, trotuarelor, scărilor şi rigolelor;

- asfaltarea str. Grăniceri; - amenajarea parcărilor; - supraînălţarea accesului în scările blocurilor (primărie - unitatea militară); - regularizarea ogaşelor; - consolidarea terenurilor expuse torenţilor; - implementarea proiectului de aducțiune apă - canal și asfaltare(str. Grațca);

- refacerea zidului de sprijin (str. Banatului ); - reamenajarea şi redimensionarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor; - reamenajarea spaţiilor verzi; - amenajarea locurilor de joacă pentru copii; - reţea de iluminat public modernizată; - dotarea cu mobilier stradal;

IV. Zona Decebal

- reabilitarea străzilor, trotuarelor, scărilor şi rigolelor;

- regularizarea ogaşelor(str. Horia și Decebal - case);

- extinderea zidului de sprijin (Str. Horia);

- decolmatarea canalelor de scurgere a apelor menajere(blocuri Decebal);

- amenajarea parcărilor (blocuri- Decebal);

- amenajarea unui loc de joacă pentru copii;

- dotarea cu mobilier stradal;

- reamenajarea şi redimensionarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor;

- modernizarea iluminatului public;

- Bazar - reabilitarea (inclusiv acoperişul) şi dotarea sa cu grup sanitar;

- Reabilitarea străzilor, trotuarelor, rigolelor; - Realizarea studiilor geofizice pentru identificarea soluţiilor tehnice pentru stoparea infiltraţiilor; - Realizarea scărilor de acces(Eroilor - Măgrini, zona Petrom); - Amenjarea unui miniteren de sport (ANL); - Amenjarea unui loc de joacă pentru copii; - Dotarea cu mobilier stradal; - Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public; - Amenajarea platformei de colectare a deșeurilor(în spatele bazinului);

- regularizarea ogașului între str. Gr. Alexandrescu și Teiului;

VI. Zona Ţurlui - Poiana Stelei

- finalizarea proiectului apă-canal; - reabilitarea străzilor, trotuarelor, scărilor şi rigolelor; - amenjarea unui trotuar pietonal între Ţurlui-Poiana Stelei; - reabilitarea străzii Dunării; - asfaltarea străzii Ghioceilor; - regularizarea ogaşelor;

- consolidarea şi extinderea zidurilor de sprijin (Eroilor);

- reabilitarea scărilor (Calea Moldovei-Vernigi);

- demersuri pentru montarea limitatoarelor de viteză (la intrarea dinspre Eşelniţa spre Poiana Stelei şi dinspre Petrom spre Ţurlui);

- iniţierea demersurilor legale pentru preluarea clădirii (fostul magazin) şi amenjarea unui centru cultural cu sală de festivităţi/evenimente;

- iniţierea demersurilor pentru recuperarea terenului (fosta seră IGO) şi amenajarea unui parc, miniteren sportiv şi loc de joacă pentru copii;

- realizarea unei platforme pentru colectarea selectivă a deşeurilor; - modernizarea şi extinderea iluminatului public;

- dotarea cu mobilier stradal; - amenajarea unui mini-teren de sport(str. Eroilor); - lucrări pentru colectarea apei pluviale în canalul existent;

VII. Zona Coramnic

- sprijinirea cetăţenilor pentru racordarea le reţeaua publică de canalizare(cele nouă gospodării);

- reabilitare străzi, trotuare, rigole, scări de acces;

- şanţ de gardă spre Vest;

- reabilitarea fostei grădiniţe şi transformarea sa în centru cultural cu sală de festivităţi/evenimente;
- sistem de iluminat public modernizat;

- amenjarea unui loc de joacă;

- dotare cu mobilier stradal;

- amenajarea unei platforme de colectare selectivă a deşeurilor;

Toate aceste probleme le vom soluţiona împreună!

Eu, Chircu Doiniţa Mariana şi echipa mea de consilieri PNL, avem determinarea, ştiinţa şi putinţa de a face!

Citit 5610 ori Ultima modificare Marți, 26 Iulie 2016 16:50
Descarcă ataşamente:
Romeo Crîșmaru

"A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce-o să se întâmple mâine, săptămana viitoare, luna viitoare, anul viitor. Iar apoi să poți explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat."

- citat de Winston CHURCHILL

Website romeocrismaru.blogspot.ro

Lasă un comentariu

Jurnal.Mehedinti

Jurnal Mehedinți este conceput ca un portal media ce își dorește să aducă în presa locală o dinamică nouă si un format atractiv.
 
    Tel: +40 728317685
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Foto

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…