CUM AU VOTAT CONSILIERII ORȘOVEI ÎN FAVOAREA „BARONULUI” FLORICOLA

Doi dintre cei mai vocali candidați la funcția de primar al municipiului Orșova, MARIUS STOICA (PSD) și AURELIAN TRUȘCĂ (PNȚCD) au ocupat mai multe madate de consilieri locali la Orșova, mai exact aleși prin votul direct al orșovenilor, pentru a le apăra acestora din urmă interesele. Vom vedea, însă, cum cei doi candidați de azi, care vor să fie primari, au apărat nu interesele orșovenilor, ci pe ale unui singur orșovean – patronul FLORICOLA SA, Constantin Popescu.

Două terenuri, însumând circa 5.000 de metri pătrați, au fost vândute de municipalitate societății FLORICOLA SA, după ce vânzarea a fost aprobată în ședințele consiliului local din lunile iunie și august 2013. Una din Hotărârile adoptate cu votul consilierilor locali, printre care și STOICA MARIUS SIMION și TRUȘCĂ AURELIAN, face și obiectul rechizitoriului DNA, din dosarul în care Constantin Popescu este judecat pentru trafic de influență și în care a fost plasat sub control judiciar, după ce a stat în arest preventiuv și arest la domiciliu.

Anul 2013, primul de după alegerile locale din 2012, când PSD căpătase în Mehedinți o putere supremă, este pentru patronul Floricola SA, Constantin Popescu, unul plin de realizări. În calitate de președinte al PSD Orșova și cu control total asupra majorității din Consiliul Local Orșova, Popescu Constantin nu a acționat doar pentru majorarea tarifelor la apă și canal și pentru a împovăra orșovenii cu un consum obligatoriu în paușal de aproape 11 mc/persoană/lună, ci a acționat și pentru a cumpăra, la un preț preferențial, de baron local, circa 5.000 de metri pătrați într-o zonă mirifică din Coramnic, pe malul Golfului Cerna, zonă în care își are reședința și în care a construit o pensiune turistică. De două hotărâri de consiliu local a avut nevoie baronul pentru a lua terenurile, la un preț fără concurență. În ședințele Consiliului Local din 7 iunie 2013 și 30 august 2013, au fost adoptate HCL 54 și, respectiv, 83, care îi dă dreptul să cumpere o dată 2.046 de metri pătrați și a doua oară 2.986 de metri pătrați. Toate acestea, „prin folosirea influenţei şi autorităţii conferite de funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale Orşova a PSD”, după cum se arată în rechizitoriul din data de 25 iulie 2014 al procurorului DNA care instrumenta dosarul 321/P/2013. Mai exact, Popescu, în calitate de șef pe linie politică al consilierilor majoritari le-a dat acestora dispoziție să voteze pentru adoptarea celor două HCL.

Filmul primului vot favorabil baronului local

Prima suprafață de teren este vândută către FLORICOLA cu aprobarea dată de Consiliul Local Orșova întrunit în ședință extraordinară. Se întâmpla pe data de 7 iunie 2013, atunci când se aprobă cu largă majoritate HCL 54: „Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 2.046 mp, identificat prin C.F. nr. 51781, situat în municipiul Orșova, zona Coramnic, către SC FLORICOLA SA”. Inițiatorul proiectului legislativ devenit hotărâre a fost chiar primarul municipiului, Ion Manea. Constantin Negulescu, ales viceprimar al Orșovei, după alegerile din anul 2012, cu sprijinul PSD, era președinte de ședință și, potrivit procesului verbal al ședinței, apreciază că vânzarea e benefică pentru Orșova, deoarece aduce bani la buget. „Privitor la vânzarea terenului și suprafața de 2.046 mp în zona Coramnic, motivația e să aducem bani la buget”, spunea Negulescu, fără să mai completeze că era important și câți bani se puteau aduce, dacă nu se subevalua terenul.

Nu de aceeași părere este și procurorul DNA, care scrie în rechizitoriul ce a stat la baza trimiterii în judecată a baronului Constantin Popescu, că „Fapta inculpatului Popescu Constantin, descrisă mai sus, care, în calitate de președinte al organizației municipale Orșova a Partidului (.....), și-a folosit influența și autoritatea în scopul obținerii pentru (.....) S.A. a unui folos necuvenit (constând în aprobarea vânzării către aceasta cu încălcarea cadrului legal a unei suprafețe de teren) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a influenţei şi autorităţii, de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000”

Proiectul trece la vot, „fluierând”, cum ar spune românul, fără nicio opoziție majoră, fără nicio împotrivire, cu votul unanim al tuturor celor 11 consilieri locali prezenți. Desigur că actualul candidat PSD pentru funcția de primar al Orșovei, STOICA MARIUS SIMION, e la loc de cinste printre votanții „pentru”. La acestă ședință, Aurelian Trușcă a absentat.

Ce spune procurorul DNA

Cităm în continuare din rechizitoriul întocmit de procurorul DNA în dosarul 321/P/2013, prin care Popescu Constantin, „tăticul” consilierilor locali de la Orșova este trimis în judecată. Rechizitoriul este anonimizat, însă nu e greu de dedus ce se află în spatele punctelor de suspensie.

„În luna iunie 2013 Popescu Constantin – prin folosirea influenţei şi autorităţii conferite de funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale Orşova a Partidului (.....) – a determinat consilierii locali din cadrul Primăriei Orşova să vândă către (.....) S.A., una din societăţile pe care acesta le deţine, o suprafaţă de 2.046 mp la un preţ subevaluat faţă de valoarea reală a terenului şi cu încălcarea prevederilor legale privitoare la încheierea vânzarea bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale.

În anul 2002, (.....) S.A. a concesionat de la consiliul local Orşova o suprafaţă de 2.046 mp de teren, situată pe malul golfului Cernei, la intrarea în localitatea Orşova, teren destinat cultivării de material floricol (sere de flori). Această concesionare a fost acordată în vederea realizării obiectului de activitate al (.....) S.A., anume comercializarea de material floricol şi de produse agricole, întreţinerea zonelor verzi ale oraşului (fără ca în obiectul de activitate a acestei societăţi să fie cuprinsă şi activitatea hotelieră).

Cu toate acestea, (.....) S.A. (în fapt Popescu Constantin), cu încălcarea prevederilor contractului de concesiune, a construit o pensiune turistică (construcţie aflată într-un stadiu final de execuţie). Pe de altă parte, din extrasul de funciară eliberat la data de 4 noiembrie 2012, rezultă că şi acest teren este intabulat în cartea funciară a municipiului Orşova ca fiind proprietatea Statului Român. În iunie 2013, (.....) S.A. a solicitat vânzarea acestui teren, fără licitaţie publică, vânzare fără licitaţie aprobată prin hotărârea de consiliu local nr. 54 din data de 7 iunie 2013. Această hotărâre a fost dată cu încălcarea vădită atât a dispoziţiilor art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, cât şi a celor ale Legii nr. 7/1996. În primul rând, art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, prevede că „(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii administrativ teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bunăcredinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz. (4) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării”.

Faţă de situaţia prezentată mai sus, apare cu evidenţă faptul că (.....) S.A. nu era un constructor de bună-credinţă (întrucât aceasta ridicase pensiunea pe terenul concesionat cu încălcarea scopului pentru care pe încheiase contractul de concesiune), situaţie în care eventuala vânzare a terenului se putea face doar prin licitaţie publică. În al doilea rând, un alt impediment legal care stătea în calea vânzării acestui teren, era reprezentat de regimul juridic al acestuia, acesta fiind intabulat în cartea funciară a municipiului Orşova ca fiind în proprietatea Statului Român. În aceste condiţii, efectuarea de către Consiliul local Orșova de acte de dispoziţie asupra acestora (cum este cazul vânzării) presupunea în primul rând stabilirea regimului de proprietate al acestor terenuri, iar apoi (dacă era cazul) intabularea acestora în cartea funciară ca proprietate a municipiului Orşova. (…..)

Încadrarea juridică: Faţă de situaţia de fapt descrisă mai sus, se reţine comiterea următoarei infracţiuni: Fapta inculpatului Popescu Constantin, descrisă mai sus, care, în calitate de președinte al organizației municipale Orșova a Partidului (.....), și-a folosit influența și autoritatea în scopul obținerii pentru (.....) S.A. a unui folos necuvenit (constând în aprobarea vânzării către aceasta cu încălcarea cadrului legal a unei suprafețe de teren) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire a influenţei şi autorităţii, de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000”.

Al doilea teren

În luna august, al aceluiași fatidic an 2013, FLORICOLA mai cere Consiliului Local Orșova să-i vândă încă aproape 3.000 de metri părtrați din acelați domeniu deținut la malul Golfului Cerna, iar Consiliul Local se execută politicos și cu reverență. De această dată, în favoarea proiectului de HCL votează, pe lângă consecventul STOICA MARIUS SIMION, și actualul candidat al PNȚCD – Aurelian Trușcă.

Potrivit procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Orșova din data de 30 august 2013, la punctul 4 se afla „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 2.986 mp, identificat prin CF nr. 50223, situat în municipiul Orșova, zona Coramnic, strada Valea Cernei, nr. 4, către SC FLORICOLA SA”, avându-l ca inițiator tot pe primarul Ion Manea. Supus la vot, proiectul trece cu 12 voturi „pentru” și 4 voturi „contra”. Cităm din procesul verbal de ședință: „Votează pentru, domnii consilieri Negulescu Constantin, Neghină Ștefan, Căprioru Nicolae, STOICA MARIUS SIMION, Gutuleanu-Poenaru Sorin-Claudiu, Ghergulescu Ion, Vesa Ioan, Basarabă Toma, TRUȘCĂ AURELIAN, Pătășanu Petre și doamnele consilier Popescu Mihaela Codruța și Iovanovici Oana Mirela. Se abțin domnii consilieri Sperdea Mircea Ion, Cergan Adrian, Lăpădătescu Florian și doamna consilier Sănătescu Viorica. Cu 12 voturi pentru și 4 voturi contra, proiectul de hotărâre a fost adoptat”.

Alte isprăvi deduse din rechizitoriul DNA

Între timp, Constantin Popescu se ocupa și cu alte activități care arată exercitarea unei influențe majore asupra administrației publice locale din Orșova.

În rechizitoriul procurorului DNA, de la trimiterea în judecată a baronului, se mai arată: „În toamna anului 2013, în vederea derulării activităţii curente a societăţilor pe care le controlează, Popescu Constantin a luat cu împrumut o sumă de bani de la (.....) , administratorul societăţii (.....) S.R.L. (deţinătoarea pensiunii turistice (….) situată la intrarea în municipiul Orşova). Pentru a-şi achita astfel datoria pe care o avea la numitul (.....), Popescu Constantin şi-a folosit influenţa şi autoritatea asupra consilierilor locali şi funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor publice locale ale municipiului Orşova, pentru a-i determina să întocmească documentaţia necesară şi să aprobe vânzarea, cu nerespectarea cadrului legal incident, către (.....) S.R.L. a suprafeţei de teren concesionate de această societate comercială de la consiliul local Orşova (fapt în urma căruia (.....)a renunţat la creanţa pe care o avea împotriva lui Popescu Constantin). Astfel, la data de 30 octombrie 2013, societatea (.....) S.R.L. a solicitat consiliul local Orşova să-i aprobe vânzarea acestui teren. Prin hotărârea consiliului local Orşova nr. 111 din data de 28 noiembrie 2013 s-a aprobat vânzarea – fără licitaţie publică – a terenului către (.....) S.R.L., vânzarea fără licitaţie publică având drept temei prevederile art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001”.

Citit 1086 ori Ultima modificare Miercuri, 27 Iulie 2016 19:07
Etichetat cu
Romeo Crîșmaru

"A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce-o să se întâmple mâine, săptămana viitoare, luna viitoare, anul viitor. Iar apoi să poți explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat."

- citat de Winston CHURCHILL

Website romeocrismaru.blogspot.ro

Lasă un comentariu

Jurnal.Mehedinti

Jurnal Mehedinți este conceput ca un portal media ce își dorește să aducă în presa locală o dinamică nouă si un format atractiv.
 
    Tel: +40 728317685
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Foto

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…